Personlig trening (PT) i Oslo v/Bryn, Høyenhall

Nøkkelen til varige endringer i tankesett, fysikk og mental helse bunner for meg i forståelse, kontinuitet – og litt humor. Jeg har arbeidet fulltid som personlig trener i syv år, og leverer PT-timer på mitt eget private PT-studio på Bryn/Høyenhall i Oslo, et gym fritt for medlemmer, og fullt fokus på mine kunder.

Hvordan jeg tenker.

I en jungel av stadig mer ekstreme treningsråd, -tilnærminger og -metoder hvis mål er raske resultater, ønsker jeg å holde alt enkelt og fri for snarveier og bjørnetjenester. Jeg bestreber å forenkle prosessen, og forsøker å bruke min erfaring fra mer enn 6 000 leverte PT-timer til å gjøre din reise til noe morsomt og spennende, en reise fylt med effektiv, utfordrende og tilrettelagt trening hvor kvalitet trumfer kvantitet.

Jeg har drevet aktivt med stryketrening og fotball i snart 20 år på jevnlig basis, har forsøkt det meste av strategier, programmer og dietter, og vet stadig mer om hva som fungerer, hvordan det fungerer, men også hva som ikke fungerer.

Det viktige mot-poenget er allikevel at vi ikke ønsker forhastede resultater som senere vil føre til regresjon. Ved hele tiden å søke en tydelig to-veiskommunikasjon og med forklaringer på hvorfor vi gjør som vi gjør og hva det skal føre til, ønsker jeg at mine kundesamarbeid like mye er en prosess for å få verktøyene som trengs for å jobbe alene når man blir eldre, som det er et arbeide der og da.

 

Hvordan jeg arbeider.

For meg er følelsen av å bli sett, hørt, forstått og respektert essensiell, og det å jobbe med kunder og mål rundt kropp, trening og helse er sensitive områder som for mange definerer livskvaliteten – nå, og i fremtiden. 

Jeg arbeider tett med mine kunder, og setter stor pris på den tillit jeg vies når samarbeid inngås. Det å få være en bidragsyter i en prosess som for mange er emosjonell og krevende, er noe jeg tar svært seriøst, og legger ned all min arbeidskraft i å utføre med kvalitet.

Det at jeg arbeider selvstendig og eier og drifter mitt eget PT-studio, er også ment å være et positivt signal til de jeg får gleden av å få arbeide med om at mitt arbeide er meg, det er mitt produkt, og jeg gjør alt jeg kan for at timene skal invitere til godfølelse, mestring og alltid føles som et steg opp og frem fra der man begynte … og det å begynne, det er nettopp dét alt handler om, uansett utgangspunkt.

Hvor jeg arbeider.

Dette er også en av grunnene til at studioet jeg jobber på, er bygget opp med en visjon om nettopp det å føle seg mer eksklusiv og tatt vare på. Ekstern støy er eliminert, og kjernen for arbeidet er menneskene – verken mer eller mindre.

Mine PT- og coaching-timer leveres på Bryn PT-studio i Jernbaneveien 1 i Oslo, et gym hvor det ikke er noen medlemmer, men kun et knippe håndplukkede trenere som disponerer lokalene for sin unike kundebase. Dette sikrer PT-timer som er fri for kø, og vi kan ha langt mer effektive økter enn hva man tradisjonelt sett opplever på mer befolkede, kommersielle gym.

Hvilke tjenester jeg tilbyr.

Jeg leverer primært 1:1-timer, altså PT-timer hvor det kun er deg som kunde som trener, og jeg følger deg tett på alle øktene. Disse øktene varer normalt sett i 40 eller 50 minutter, avhengig av målsetning, disponibel tid og økonomi.

Hva som passer best for deg, din kropp, din kalender og dine mål, kan være lurt å ta en prat om sammen i forkant av oppstart av samarbeid, så legger vi sammen en strategi for den kommende tiden.

PT-klipp selges i pakkeløsninger, med mulighet for månedlige avdrag.